Od dziś kontrolujesz swoje pojazdy z każdego miejsca na świecie Dzięki aplikacji stworzonej na potrzeby zapisywania danych z systemu monitorowania pojazdów, masz dostęp do informacji o pojeździe oraz kierowcy. Aplikacja przy pomocy umieszczonego lokalizatora gps informuje Cię o wszystkich działaniach Twoich pracowników, dzięki czemu możesz kontrolować ich pracę oraz dostosować infrastrukturę firmy tak, aby przynosiła jak największe zyski i niwelować straty — wyciągaj na bieżąco wnioski z działań pracowników.

Monitoring pojazdów gps ułatwia prowadzenie wszelkiej ewidencji kosztów oraz ich dogłębnej weryfikacji, przy pomocy jednego przycisku oraz wprowadzeniu odpowiednich faktur i rozliczeń, system wytworzy niezbędne raporty oraz wykresy, które pomogą sprawdzić jak aktualnie funkcjonuje Twoja firma i ułatwi podjąć konkretne działania. W wolym czasie sprawdź również: www.reklamatic.pl